Kongre Hakkında

Değerli araştırmacılarımız, sanayicilerimiz ve öğrencilerimiz…

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerini birinci dereceden yaşayan illerde bulunan akademisyenler olarak Eylül 2022 yılı itibariyle hazırlıklarına başladığımız ‘Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik Ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi’ni depremin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştirme arzusunda olduğumuzu ve başarılı bir kongre olması için tüm imkânlarımızı seferber ettiğimizi sizlere duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Kısa adı TESTEG 2023 olan kongremiz, ülkemiz Tekstil Sektörü açısından önemli illerde yer alan Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Adıyaman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mersin Üniversitesi olarak 11 farklı üniversite ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) olarak yerel kurumlar paydaşlığında 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecektir.

Artan küresel ısınma ve kirlilik sorunları ile birlikte diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları son derece önemli hale gelmiştir. Tekstilin farklı alanlarında güncel, teknik ve teknolojik gelişmeler ile sürdürülebilirlik kapsamında mevcut durumu ve yapılabilecek uygulamaları ortaya koymak, sektörde faaliyet gösteren firmaların, mühendislerin, sanayicilerin ve akademisyenlerin fikir alışverişine zemin hazırlamak ve ilgili tarafları bir araya getirmek amacıyla yola çıktığımız kongremizin tüm katılımcılarımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

TESTEG 2023’ün, birinci derece deprem bölgesi olan illerimizdeki tekstil sektörünün toparlanması için çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyor ve sizleri bu desteğe ortak olmanız amacıyla düzenleme kurulu olarak 13-15 Ekim 2023’de düzenlenecek olan kongremize davet etmekten onur duyuyoruz.