Sıkça Sorulan Sorular

TESTEG 2023 Kongresi nasıl bir kongredir?
TESTEG 2023, sektörde faaliyet gösteren firmaların, mühendislerin, sanayicilerin ve akademisyenlerin fikir alışverişine zemin hazırlamak ve ilgili tarafları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen hem akademik hem de sektörel bir kongredir. Alışılagelmiş kongrelerden farklı olarak akademik bildirilerin yanı sıra, ürün tanıtım sunumları ve fuaye alanına kurulacak firma stantlarıyla fuar havasında gerçekleştirilecek bir kongredir.

Etkinliklere kimler katılabilir?
İlk defa düzenlenecek olan ‘Uluslararası Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Gelişmeler Kongresi’ TESTEG 2023’e lisansüstü ile doktora öğrencileri, akademisyenler ve şirket temsilcileri ve Tekstil Sektörü ile ilgili herkes katılabilir.

Kongreniz uluslararası mı?
ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği, öğretim görevliliği atamaları, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Kongre hibrit olarak mı düzenlenecek?
Kongre belirtilen tarihlerde yüzyüze ve online sunumlar şeklinde hibrit olarak gerçekleştirilecektir. Yüzyüze veya online katılım durumunuzu kayıt sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

Bildiri gönderim ve sunum dili nedir?
Bildiri gönderim ve sunum dili "İngilizce ve Türkçe"dir.

Tam metin göndermek zorunlu mu?
Hayır. Kongremize tam metin zorunluluğu bulunmamaktadır. Kongre kitapçığında özet ve tam metin bildiriler ayrı başlıklar altında yayınlanacaktır.

Kongreye birden fazla bildiri ile katılabilir miyim?
Kongre katılımında bildiri sınırlaması yoktur. Birden fazla bildiri ile katılabilirsiniz. Birden fazla bildiri ile katılım durumunda her ekstra bildiri için ilaveten asıl ücretin %50’si ücreti ödeme zorunluluğu vardır.

Kongreye kayıt yaptırmadan sadece izleyici-dinleyici olarak katılabilir miyim?
Kongreye katılım için kayıt yaptırma zorunluluğu vardır. Sadece izleyici-dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Kendi bildiri özetimi e-posta yoluyla gönderebilir miyim?
Bildiri özetleri yalnızca kongre sitesindeki "Bildiri Gönderim Modülü" ile gönderilebilir. Başka bir yöntemle (e-posta, posta vb.) gönderilen bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

Kongre Sertifikalarımızı nasıl ve ne zaman alabiliriz?
Kongre sertifikaları katılımcılar için elektronik ortamda hazırlanacak ve https://www.testeg.org adresinden indirilebilir olacaktır. Sertifikalarınız hazır olduğunda sizleri e-posta ve kısa mesaj yoluyla bilgilendireceğiz.

Kongre Bildiri Kitabı ne zaman yayınlanacak?
Kongre bildiri kitapçığı kongrede sunulmayan bildirilerin çıkartılıp dizgilenmesiyle birlikte https://www.testeg.org adresinde yayınlanacaktır.

Poster bildiri formatı ne olmalıdır?
Posterin boyutları: 70 (yatay) x 90 (dikey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.

Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı maksimum 70 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri 32-42 punto ve iletişim adresleri için 32 punto ve koyu, italik yazılmalıdır. Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

Metinde bölüm başlıkları: Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Metin yazımı için punto boyutu: Okunması kolay büyüklükte punto boyutları seçilmelidir.

Kaynaklar: Posterlerde; en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.

Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.