Kongre İletişim

Genel Organizasyon Sorumlusu:
Doç. Dr. Seval UYANIK
0 533 641 74 37 , sevaluyanik27@gmail.com

Doç. Dr. Deniz Vuruşkan
0 505 842 08 43, denizvuruskan@hotmail.com

Bildiri/Sunum Sorumlusu:
Prof. Dr. H. Kübra KAYNAK
0 507 396 09 38, haticekubrakaynak@gmail.com

Doç. Dr. Halil İbrahim ÇELİK
0 530 030 08 37, hicelik27@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ
0 539 589 03 10, b.uzumcu@outlook.com

Kongre E-mail:
2023testeg@gmail.com
testegkongresi@gmail.com